Het juiste schermformaat in je vergaderzaal

Om het ideale scherm voor je vergaderzaal te kiezen zijn er heel wat aspecten die een rol spelen (schermformaat, resolutie, technologie (beeldscherm of projectie), enz.
De boodschap die je wil geven moet duidelijk overkomen. Je visuele informatie moet impact maken. Het moet comfortabel kijken zijn, ook bij langer durende vergaderingen of presentaties.
Dus laat ons beginnen bij het begin en zorg dat je voor een (beeld) scherm kiest met de juiste afmetingen.
Wie er het internet even op na gaat komt al gauw op 10, 20 verschillende regels en berekeningswijzen voor het ideale schermformaat. In de diepte zijn ze uiteindelijk allemaal gebaseerd op 2 basisfundamenten : de Infocom 4/6/8 regel en de theorie rond “Equivalent Visibility”.

In beide gevallen gaat men voor de berekening van het ideale schermformaat uit van een aantal aantal belangrijke parameters.
• Type beeld en het gebruik
• Maximale kijkafstand
• De ideale kijkafstand
• Fysieke beperkingen van de ruimte

Maximale kijkafstand in functie van het type beeld/gebruik

• 4/6/8 regel Infocom

Type Gebruik Maximale kijkafstand
Algemeen beeld Foto, video, camera 8 x hoogte (beeldscherm)
Gedetailleerd beeld Powerpoint, website, spreadsheet, video conferentie 6 x hoogte (beeldscherm)
Gedetailleerd beeld (zonder hints) schema’s, plannen, medische documenten 4 x hoogte (beeldscherm)

Equivalent Visibility

Afgeleid uit de “Snellen Chart” (Standaard ogentest) en de ANSI standaard rond leesbaarheid is er vastgesteld dat op een 21”-22”(*) computer scherm, een tekst in font 11 perfect leesbaar is tot 28”(*) afstand.
Volgens de “Equivalent visibility” is de conclusie dan ook heel eenvoudig. Als we dezelfde leesbaarheid willen op een 84”(*) display, kunnen we volgens deze theorie dus maximaal 112”(*) van het scherm afzitten. Of factor 1.33.
(*) = 1 inch = 2,54

Best of both worlds

Gezien de verschuiving van gebruik van displays in vergaderzalen van louter presentaties naar een gemengd gebruik van presentaties en het bekijken van websites, spreadsheets en detailplannen is de 4/6/8 regel wat achterhaald.
De Equivalent Visibilty theorie implementeren in (alle) vergaderzalen is nagenoeg onmogelijk en wellicht onbetaalbaar.

Aviniti regel

Om die reden hanteren we bij Aviniti een regel die het beste van beide theorieën combineert voor een omgeving met “gemend” gebruik.

Type Gebruik Fontsize Max. kijkafstand
Algemeen beeld Foto, video, camera Geen 8 x hoogte
Gedetailleerd beeld (met context) Powerpoint Titel 36
Subtitel 24
Body 18
7 x hoogte
Gedetailleerd beeld (met context) Website Titel 36
Subtitel 24
Body 12
6 x hoogte x 6,5
Gedetailleerd beeld (met context) spreadsheet Titel 16
Subtitel 12
Body 10-11
5 x hoogte x 6,5 x  5,5
Gedetailleerd beeld (zonder context) schema’s plannen, medische documenten kleiner dan 10 4 x hoogte x 5,5

Vuistregel voorbeeld voor Presentaties (Powerpoint, keynote,…) :

  • Maximale kijkafstand = Schermhoogte x 7

Wat is dan de ideale kijkafstand ?

De maximale kijkafstand is de belangrijkste parameter. Eens die via bovenstaande regels is bepaald kunnen we de “ideale” kijkafstand gaan definiëren.
De ideale kijafstand kunnen we eenvoudig bepalen door de maximum kijkafstand te delen door 2.

Vuistregel voorbeeld voor Presentaties (Powerpoint, keynote,…) :

• Ideale kijkafstand = maximale kijkafstand /2

 

Het ideale schermformaat

Voor de berekening van het ideale schermformaat draaien we de regels van de maximale en ideale kijkafstand gewoon om.

Definieer de ideale kijkafstand. Meestal komt dit overeen met het midden van de publiekszone of het midden van de tafel.
Vermenigvuldig met 2 om de maximale kijafstand te bepalen.
Deel vervolgens de maximale kijkafstand door de factoren uit de bovenstaande tabel in functie van het gebruik/type beeld.

Voorbeeld voor een vergaderzaal van 10mx5m met centraal een lange vergadertafel. Voornamelijk gebruikt voor presentaties (Powerpoint, Keynote, enz.) :
• Midden van de vergadertafel is op 5m van het scherm. Dit is de ideale kijkafstand.
• De maximale kijkafstand is bijgevolg 10m.
• 10m gedeeld door 7 (factor voor presentaties) = 1.42m. Dit is onze ideale schermhoogte.
• 1.42m / 9 x 16 (aspect ratio) = 2.52m. Dit is onze ideale schermhoogte.

 

Fysieke beperkingen van de ruimte

Eens het ideale beeldformaat berekend is het vanzelfsprekend belangrijk dit nog even te toetsen aan de fysieke beperkingen van de ruimte. Een heel belangrijke daarbij is de hoogte van de ruimte.
Het heeft geen enkele zin om in een ruimte van 2.5m vrije hoogte een scherm te hangen van 300×168 want dit komt simpelweg te laag te hangen. Zelf al begin je met het beeld helemaal bovenaan op 2.5m, dan nog komt het beeld tot op +/- 80cm van de vloer. Dit is veel te laag want bij presentaties in klassenstijl is het onderstel deel van het beeld gewoon niet leesbaar voor de mensen dieper in de zaal door de personen die ervoor zitten.
Probeer voor een ideaal beeld altijd een minimum onderkant van het beeld te voorzien op 1.10m van de vloer. Van daaruit weet je dan je “beschikbare” hoogte. Mogelijks moet je in functie daarvan je schermformaat bijstellen.

Conclusie

Belangrijk :
• Maak een goede analyse van het gebruik. Gezond verstand bij zalen met “gemengd” gebruik.
• Berken de maximale en ideale kijkafstand en vervolgens het ideale beeldschermformaat.
• Houd rekening met de fysieke aspecten en beperkingen van de ruimte. (Hoogte van het lokaal, positie meubilair, lichtinval, obstakels,…).