Geluid op de werkvloer.

Er zijn verschillende soorten geluid op de werkvloer. Je kunt ze – simpel gesteld – opdelen in twee categorieën: gewenst en ongewenst.

Onder gewenst geluid valt alle audio die je afspeelt om de sfeer of productiviteit te verhogen, informatie mee te delen of mensen te verwittigen in noodsituaties. Ongewenst geluid omvat alles wat hinderlijk is voor je medewerkers. Van muziek die te luid staat tot het lawaai van machines.

Gewenst geluid op de werkvloer.

Muziek

Volgens wetenschappelijk onderzoek zou muzikaal geluid op de werkvloer positieve effecten hebben. Muziek stimuleert de productiviteit en de creativiteit bij het gros van de medewerkers. Dat komt omdat de hersenen meer dopamine produceren wanneer je naar muziek luistert (die je graag hoort). Het ‘geluksstofje’ maakt je opgewekter en geeft je een veilig en vertrouwd gevoel. En dat is op zijn beurt goed voor de concentratie. De juiste muziek zorgt dus voor een beter humeur en betere prestaties.

Aandachtspunten:

  • Ga voor een degelijke, betrouwbare geluidsinstallatie, bij voorkeur een die je slim en centraal kunt aansturen.
  • Zet het volume rond de 70 decibel: minder is amper hoorbaar, te luid is storend.
  • Niet alle muzieksoorten zijn even doeltreffend en geliefd – maak goede afspraken met je medewerkers: radio of afspeellijst, type muziek, wanneer wel en niet …
  • Zorg dat je tegemoetkomt aan de verplichtingen . Voor muziek op het werk ben je een vergoeding verschuldigd voor auteursrechten.

Omroepinstallatie

Met een (klassiek) omroepsysteem verspreid je boodschappen in je bedrijf, op manuele of automatische wijze. De toepassingen zijn legio: van een pauze aankondigen of een medewerker naar de receptie roepen tot een foutgeparkeerde wagen melden.
Er bestaan geavanceerde omroepsystemen zoals multiroom audio . Daarmee speel je vanaf één centrale locatie in meerdere ruimtes verschillende soorten geluid op de werkvloer af. Denk aan muziek, informatieve boodschappen en alarmmeldingen.

Alarminstallatie

Brandalarmen redden levens. Logisch dat ze niet mogen ontbreken in je bedrijf. Naast systemen die je met geluidssignalen waarschuwen, bestaan er ook toestellen met lichtstralen en/of trillingen voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Tip: bij Aviniti vind je geluidsapparatuur met prioriteitsbepaling. Zodra de brandmeldinstallatie afgaat, schakelt de geluidsinstallatie automatisch uit. Er zijn zelfs opties om de installatie in zo’n geval een evacuatiemelding te laten omroepen.

Ongewenst geluid op de werkvloer

Terwijl het juiste geluid bijdraagt tot werkplezier, is geluidshinder een bron van ergernis. Meer nog: lawaai verhoogt het risico op stress en kan – in extreme gevallen – gehoorbeschadiging uitlokken.
De wettelijke bepalingen rond de geluidsomgeving vind je in de codex over het welzijn op het werk. Daarin staan onder andere de verplichte risicobeoordelingen en preventiemaatregelen zoals gehoorbescherming.
Hoewel lawaai zich veelal beperkt tot industriële en productieomgevingen, ondervinden sommige mensen ook geluidshinder in een kantooromgeving. Zeker landschapskantoren leiden vaak tot akoestisch ongemak door de kakofonie aan geluiden — van gepraat tussen collega’s en getokkel op toetsenborden tot lawaaierige apparaten.
Gelukkig zijn er akoestische oplossingen voorhanden om een rustige, gezonde en productieve werkomgeving creëren.

Van advies tot installatie

Geluid op de werkvloer is complexe materie. Reken op Aviniti voor analyses, advies en oplossingen.

Zo gaan we te werk:

  1. Analyse – we inventariseren plaatsen en werkzaamheden om geluidshinder in kaart te brengen.
  2. Offerte – je ontvangt een offerte met de verschillende mogelijkheden om lawaai te beperken en/of muziek/geluid af te spelen met positieve effecten.
  3. Productie – na jouw akkoord bestellen we de gekozen producten.
  4. Levering (en installatie) – je beslist zelf of we de systemen alleen leveren of ook installeren.